Tove Haugland och Tiina Laantee nya medarbetare på Naturcentrum

Med Tove Haugland och Tiina Laantee stärker Naturcentrum sin kompetens på natur- och vattenvårdssidan.

Tiina Laantee fick naturintresset hemifrån, från morfadern i bär- och svampskogen, och från mamman som var geolog och tog hem böcker om naturen. Sedan länge gillar hon friluftsliv och att vandra – ingenting i naturen är främmande; Tiina är intresserad av naturen i alla dess former och har ett brett kunnande om arter, naturvård och samhällsplanering. Bland annat har hon inventerat fjällfloran i smultronstället Padjelanta. Fjällen återkommer hon gärna till även vintertid. Sunt nog varvas vistelserna i naturen med intresse för handarbete, språk och andra kulturer. Tiina åker ofta till Estland för att hälsa på släkten.

Sin fältkraft har hon testat i Tarfala på 1600 meters höjd nedgrävd i en snöbivack i två nätter. Det blåste hårt och var dramatiskt, men slutade väl.

Tiina Laantee är biogeovetare från Stockholms universitet.

När Tiina rekryterades till Naturcentrum i juli 2023 hade hon arbetat i över 30 år, meritlistan är lång. Från guide på Lilla Karlsö, naturskolelärare, Naturvårdsverket och Riksmuseet blev det kommunalt arbete nästan 30 år, varav 23 år i Huddinge och drygt fyra år i Haninge. Arbetsfältet där kan sammanfattas som ”naturvårdsfrågor i samhällsplaneringen”, med till exempel reservatsbildning, vattenvård, infrastrukturprojekt och ta fram miljömål.

– Stockholmstrakten är rikt på sjöar, i mitt kommunala arbete var det mycket fokus på att värna och restaurera våtmarker, säger Tiina.

På Naturcentrum kommer Tiina bland annat att arbeta med våtmarksrestaurering, artinventeringar och skötselfrågor i naturvårdsprojekt. I arbetet kommer erfarenheter från att ha en egen gård med några får, och därmed erfarenhet av betesdrift, att vara en bra grund för att finna lösningar som även gynnar den biologiska mångfalden.

Tove Haugland växte upp vid Vänerns södra skärgård omgiven av en friluftsfamilj.

– Vatten har alltid varit speciellt för mig, säger hon.

Vandra i fjäll och skog står högt i kurs, gärna med övernattning i vindskydd och invid lägereld. Efter gymnasiet reste Tove i Centralamerika och Sydostasien, där intresset för miljöfrågor väcktes när hon såg all nedskräpning och andra komplexa problem. Det ledde henne till att läsa miljövetenskap på universitetet, och med tiden växte intresset för vattenresursfrågor.

– Utan vatten är vi människor ingenting, säger Tove.

I vattenvården kände Tove att hon hade hittat hem. Hon fördjupade sig i ämnet med kurser i limnologi och Östersjöns miljö, med fokus på bräckta miljöer. De första jobben blev som miljöinspektör inom jordbruket och samordnare på Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd, där hon arbetade med våtmarksåtgärder. Men hon ville arbeta mer praktiskt och blev nyfiken då hon fick kontakt med Naturcentrum. Resten är historia. Nu är hon anställd sedan 1 april 2024 och stationerad på lokalkontoret i Skåne.

Tove Haugland befinner sig i en period med stor kunskapshunger.

– Jag känner starkt för vattenvården, att få arbeta med att återställa våtmarker som gått förlorade och samtidigt göra stor nytta för den biologiska mångfalden. Det är roligt att få vara med där det händer och vara en del av detta, säger hon.

Tove bor i storstaden Malmö och uppskattar kontrasten som uppstår vid kontoret i Körsbärsdalen i Veberöd, där körsbärsträden blomstrar och fåglarna sjunger. Natur och kultur i bra blandning är viktigt för livskvaliteten, understryker hon.

I skrivande stund är Tove på väg till en biotopkarteringskurs i Jönköping.

– Det är så häftigt att lära sig förstå hur ett vattendrag fungerar och vilka åtgärder som kan vidtas för att återställa en påverkad miljö. Och på köpet får jag vara ute i naturen!

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: