Patrik Celander och Johannes Sydling nya medarbetare på Naturcentrum AB

Med Patrik Celander och Johannes Sydling stärker Naturcentrum sitt team på naturvårdssidan. Patrik beskriver sig som artnörd med fokus på skalbaggar och lavar; han kommer bland annat att arbeta med naturvärdesinventeringar. Johannes har på kort tid etablerat sig i vattenvårdsgruppen. 

Patrik Celander är på väg till familjen i Småland när jag når honom i telefon. Entusiasmen flödar när han berättar om att han för första gången fått se en fertil pulverädellav – rödlistad som Sårbar – i norra Skåne. Patrik växte upp på en bondgård i Småland och deltog tidigt i skogsbruket. Ur ett allmänt naturintresse växte småningom artintresset fram. Fokus är numera naturvårdsarterna bland skalbaggar och lavar. Fascinationen för reptiler har hängt med sedan tidigare. Han har lirat hockey och brottats, och som udda talang nämner Patrik att han med 185 kg i klassisk bänkpress var ”en hyfsad bänkpressare”.

Patrik Celander studerade naturvård och artmångfald på Högskolan i Halmstad och gjorde sedan en master vid Lunds universitet. Han kommer närmast från Länsstyrelsen i Skåne, där han bl.a. inventerat mossor och lavar i bokskog och inventerat jordlöpare i sandmarker.

– Nu är det artnöderi för hela slanten, säger Patrik Celander, och berättar om nya artgrupper han vill lära sig: svampar, mossor och nattfjärilar.

Patrik bor utanför Kivik och kommer att vara stationerad på Naturcentrums kontor i Veberöd. Han anställdes 1 september i år.

Johannes Sydling förstärker Naturcentrums team på vattenvårdssidan. Han kommer lägligt då anslagen för vattenvård nu är gynnsamma och efterfrågan på jobb inom vattenvård är stor.

– Behovet av vattenvård är stort i våra hårt påverkade landskap. Med relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder kan stora arealer våtmarker restaureras, så länge intresset finns från markägarnas sida, säger Johannes Sydling.

Johannes berättar att mediaexponering kring betydelsen av våtmarker för biologisk mångfald och klimat har öppnat ögonen på folk. Många markägare hör av sig frivilligt och är intresserad att återställa torrlagda marker till myllrande våtmarker. Men även kommuner och Länsstyrelser jobbar alltmer aktivt med vattenvård.

Johannes Sydling är utbildad geograf vid Göteborgs universitet och har studerat historia. Examensarbetet hade temat våtmarker och GIS. År 2022 arbetade han som skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Kronoberg, med våtmarker i skogsmark. Johannes träffade då Naturcentrums Jens Morin, och det ledde småningom till att han är medarbetare på Naturcentrum, stationerad på Göteborgskontoret, anställd vårvintern 2023.

Naturintresset är allmänt. Johannes gillar friluftsliv och att vandra. Kunskapstörsten är stor. Han spelar badminton och brygger vin. Och älskar att bada bastu.

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: