Henrik och Håkan, nya på Naturcentrum

Håkan till vänster med sållet i högsta hugg, Henrik till höger med 109 cm vårlax!

Naturcentrum AB breddar, fördjupar och förstärker sina kompetenser. Henrik Karlborg och Håkan Lundkvist kliver in och tillför erfarenhet inom vattenvård och kunskap om skalbaggar.

Håkan Lundkvist har tidvis arbetat för Naturcentrum sedan 2018, men från 1 april 2020 är han fast anställd. Håkan har ett brett artkunnande och ett stort engagemang för arter och natur. Han har arbetat professionellt med inventeringar sedan 1998.

Håkan har många strängar på sin artlyra, men han är speciellt förtjust i skalbaggar. Han har tidigare bott och arbetat på Öland, bland annat på Naturbokhandeln, och han har inventerat skalbaggar på såväl Öland som på Kalmarsidan. Han har letat igenom ett otal gamla ekar och träd och på köpet studerat lavfloran.

– Jag har genomfört ett stort antal skalbaggsinventeringar av bland annat ÅGP-arter och har deltagit i författande av aktuella åtgärdsprogram. Jag har även inventerat vedlevande skalbaggar och andra insekter, säger Håkan, som också har hög botanisk kompetens och varit aktiv i Ölands Botaniska Förening i över 15 år.

– Skalbaggsintresset började i Södertälje fältbiologer redan på 1970-talet, säger Håkan.

Han är ordförande i NCG, Nordic Coleoptera Group, en samling experter på skalbaggar. Till intressena hör också grodor, fåglar och växter.

Inom Nordic Coleoptera Group driver Håkan ett projekt som går ut på att försöka få svenskar, norrmän, danskar och finländare att enas om en gemensam namnsättning och taxonomi för Nordens skalbaggar.

När limnologen Henrik Karlborg arbetade med ett vattenvårdsprojekt för att restaurera Sävarån i Västerbotten fick han en idé om att göra en film med så kallad time lapse, för att på fem minuter visa ett arbete som tog betydligt längre än så. Filmen kan ses på Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=9ehnU18MSF4) och visar ett exempel på hur vattenmiljöer kan återfå sin biologiska mångfald. I detta fall var miljön delvis förstörd av forna tiders timmerflottning. Han är också passionerad fiskare, och beskriver spänningen när det nappar:

– Det känns som elektricitet i linan när öringen hugger.

Henrik är uppvuxen utanför Linköping och har studerat naturvetenskaplig miljövetenskap på Göteborgs universitet med inriktning mot limnologi. Efter examen reste han norrut till Umeå och arbetade i nio år på länsstyrelsen, and med limnisk miljöövervakning (bottenfaunainventering och el- och sjöprovfiske). Sedan 2012 har Henrik haft uppdrag inom storskalig restaurering av flottningspåverkade vattendrag i såväl nationella som internationella EU-Life-projekt, både som arbetsledare och koordinator, liksom projekt för att riva dammar och konstruera faunapassager.

Under 2019 kom Henrik Karlborg i kontakt med Naturcentrum genom Per Saarinen Claesson och blev sedan anställd i mars 2020.

– Det känns kul att återupptäcka södra Sveriges natur, även om vattendragen är mindre och befolkningstätheten är högre än jag är van vid, säger Henrik.

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: