Här byggs biparadiset

Larmen har duggat tätt om att antalet bin, liksom en mängd andra insekter, minskat kraftigt i antal under de senaste åren. Naturcentrum deltar nu i ett projekt som går ut på att skapa en miljö som är attraktiv både för insekter och människor – ett biparadis!

Värdet av en rik insektsfauna, inklusive vildbin – den så kallade ekosystemtjänsten – är närmast oskattbar. Insekter är en viktig födokälla för många djurarter, och de spelar en huvudroll när det gäller pollinering av grödor, fruktträd och så vidare. Larmrapporterna om att antalet bin och övriga insekter minskat kraftigt under de senaste åren måste därför tas på största allvar. Människan kan hjälpa till genom att återskapa en del av de miljöer som förstörts. Tanken på att skapa så kallade biparadis väcktes i Växjö för tio år sedan. I ett biparadis skapat av människan kan bin och andra insekter finna livsmiljö, och här kan man också tipsa andra om vad man själv kan göra för att gynna insektsfaunan och sprida kunskap om pollinerande insekter i sin hemmiljö. Dessutom kan biparadiset locka naturintresserade människor, inte minst barn, att ge sig ut i naturen.

Naturcentrum deltar i samarbete med tre andra konsultföretag i ett LONA-projekt som drivs av Falköpings naturskyddsförening. Ett cirka 700 kvadratmeter stort område omformas i direkt anslutning till Broddetorps skola. Där det tidigare var en platt, klippt gräsmatta är det nu sandiga slänter, stockar, en stenmur och förhoppningsvis en inbjudande miljö för både insekter och barn.

– Vi kommer också att så in ängsblommor och plantera blommande buskar för att skapa en bra födoresurs för pollinerare, säger Petter Bohman, naturvårdsbiolog vid Naturcentrum. 

Biparadis under konstruktion. Foto: Petter Bohman

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: