Tjörn bäst i väst på friluftsliv

Naturvårdsverket rankar årligen kommunernas arbete med friluftsliv. I år kom Huddinge och Örebro på första plats. Vi gratulerar dem och gläds åt att Tjörn klättrar rejält i rankingen och blir bästa kommun i Västra Götalands län. Det känns särskilt roligt då Naturcentrum varit med och tagit fram kommunens handlingsplan för friluftsliv.

Handlingsplanen bygger på de tio nationella friluftsmålen och slår fast sambanden mellan friluftsliv, hälsa och god miljö. Planen innehåller många konkreta åtgärder alltifrån upprustning och förvaltning av vandringsleder, cykelleder och motionsspår till särskilda åtgärder för att stimulera till ett ökat friluftsliv bland barn, ungdomar och äldre.

Läs mer här

Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

”Skånes torraste våtmark” blir blötare


På uppdrag av Länsstyrelsen har Naturcentrum under senaste veckan arbetat intensivt med Vombs ängar. Syftet är att ängarna ska bli blötare. Målet är att få tillbaka hotade fågelarter som tidigare häckat i området.

Läs mer »

Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Hålträdsklokryparen åter i Lunds stadspark!

I samband med en inventering i Lunds stadspark har Andreas Malmqvist återfunnit den rödlistade hålträdsklokryparen Antrenochernes stellae i en ihålig tysklönn. Det enda tidigare fyndet i stadsparken gjordes 1996 och arten har trots senare försök inte kunnat återfinnas, förrän nu. Läs mer »

Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Tätortsnära skärgårdsnatur

Göteborgs norra skärgård nås med buss från stan på drygt en timme. Här bjuds på salta bad från sandstrand och klippa, skådning av långväga fågelgäster och vandring i ett vackert stenlandskap. En presentation av denna säregna natur finns nu i form av skriften ”Naturguide Öckerö kommun”, som Naturcentrum tagit fram på uppdrag av Öckerö kommun.
Läs mer »

Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Naturcentrum tecknar ramavtal med Naturvårdsverket

Ramavtalet avser konsultuppdrag inom naturvård och friluftsliv. Enbart två av de elva företag som lämnade in anbud fick ramavtal inom båda tjänsteområdena – naturvård och friluftsliv. Vi är glada och stolta över att vara ett av dessa företag. Läs mer »

Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nya medarbetare 2017

Vi är glada att från och med 2017 hälsa Per Saarinen Claesson och Erik Börjesson välkomna som nya fast anställda medarbetare. Det innebär att vi stärker och breddar kompetensen inom ekologisk vattenvård, landskapsvård och naturpedagogik. Läs mer »

Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

God Jul och Gott Nytt År!

 

Ännu ett år lider mot sitt slut och ett nytt tar vid, med nya händelser och möjligheter! 2016 har varit ett spännande och lärorikt år för oss på Naturcentrum AB – med många olika projekt och värdefulla erfarenheter. Inga nämnda och inga glömda. Ett stort tack till alla kunder, företag och personer som varit inblandade i olika samarbetsprojekt under året.

I år satsar Naturcentrum AB på samma julklapp som tidigare år d v s vi sätter av en summa pengar till ett viktigt ändamål som är inköp av unika bergsregnskogar i Ecuador och Colombia. På föreningen Rädda Regnskogs hemsida http://www.raddaregnskog.se/projekt.html går det att läsa mer om dessa områden.

Naturcentrum bidrar med 1 000 kronor från var och en av våra anställda. Det innebär 20 000 och räcker både till ett litet stycke unik regnskog och som stöd till lokal, ekologisk odling.

God jul och Gott Nytt År önskar Naturcentrum AB!

Skrivet av Svante Hultengren | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Naturcentrums medarbetare hittar en för vetenskapen ny knappnålslav!

Under inventeringar av lavar på gamla byggnader påträffades en märklig knappnålslav som senare visade sig vara en för vetenskapen helt ny art. Laven växer ”parasitiskt” på flarnlav Hypocenomyce scalaris och upptäcktes av Tommy Knutsson. Inventeringen gjordes på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland, och syftet var att eftersöka sällsynta, vedlevande lavar. Miljön är en gammal timrad byggnad i Dalsland. Läs mer »

Skrivet av Svante Hultengren | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

”LAVAR – EN FÄLTGUIDE” ÄNTLIGEN KLAR!

Det är den gamla och välkända ”Lavar – en fälthandbok” av Roland Moberg och Ingemar Holmåsen, som gavs ut 1982, som genomgått en rejäl uppdatering av Roland Moberg och Svante Hultengren. Den nya boken är en rikt illustrerad lavguide som också innehåller en allmän beskrivning av lavarna, en presentation av viktiga lavsläkten samt bestämningsnycklar för flertalet i Norden förekommande lavsläkten. Naturcentrum AB ger ut boken på eget förlag. Läs mer »

Skrivet av Svante Hultengren | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nu byter vi telefonnummer

Från och med den 3 oktober har vi nya telefonnummer på Naturcentrum. Det nya numret till växeln är 010-2201200 (öppen vardagar 08.30-15.30). Nya direktnummer till respektive medarbetare hittar du under menyfliken MEDARBETARE. De nya numren går även till mobiltelefon. De gamla fasta telefonnumren fungerar parallellt under två veckor men kommer att upphöra den 17 oktober.


Skrivet av Erika Blom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010 - 220 12 00
E-post: