Faunadepåer – hem och skafferi för många

”Det är allvarligt”. Så sammanfattar Bengt Ehnström, en av Sveriges främsta entomologer, situationen för våra vedlevande skalbaggar när han intervjuas av Sveriges Radio. Anledningen till uttalandet är en färsk studie från den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) som visar att en femtedel av Europas vedskalbaggar riskerar att dö ut. Orsak: det finns för få döda träd som skalbaggarna kan bosätta sig i. För att råda bot på bostadsbristen anlägger kommuner och länsstyrelser så kallade faunadepåer. Depåerna består av antingen grova stammar eller högar med grenar eller både och placeras ut på lämpliga ställen i naturen. Förhoppningen är att skalbaggar och andra vedlevande småkryp ska flytta in i depåerna. Och det verkar de göra!

Resultat från en inventering utförd av Naturcentrum 2017 av faunadepåer i Blekinge län visar att depåerna nyttjas i allra högsta grad. Vid inventeringen hittades 35 naturvårdsarter varav 25 är rödlistade. Exempel på spännande fynd var molnfläckbock NT, rombjätteknäppare VU och bokblombock VU, som alla tre ingår i åtgärdsprogram, samt prydnadsbock NT som främst utvecklas i hasselved. Några sällsynta arter hittades också – rödvingad kapuschongbagge EN vars larver utvecklas i exponerade rötter på fallna ädellövträd och slät lövbarkskinnbagge VU som lever under barken på döda ekar och lindar.

Det är inte bara insekter som har glädje av depåerna. Vid en annan inventering som Naturcentrum utförde under 2017 i Göteborgstrakten hittades totalt 134 vedlevande svamparter, bland annat oxtungssvamp NT, poppeltofsskivling NT, lindskål och den för denna del av landet mycket sällsynta arten sydlig sotticka VU. Inventeringens mest spektakulära fynd hittades på en askstock – äkta skiktdyna, en art som aldrig tidigare påträffats i Sverige. Även vid inventeringen i Blekinge noterades svamp i depåerna, bland annat skillerticka VU, sydlig sotticka VU och sydlig platticka EN.

För de som inte är insatta i problematiken kring bristen på död ved kan en faunadepå väcka frågor. Varför har någon lagt en rishög här? Varför är det ingen som städar bort de här gamla ruttna stammarna? Därför är det viktigt att det finns någon form av information vid depån. Naturcentrum har tagit fram ett flertal olika skyltar på temat faunadepåer.

Vill du läsa inventeringsrapporterna och se skyltarna, klicka här!

Död ved A6

Faunadepå A2

Inventering av faunadepåer Blekinge 2017

Vedsvamp i biodepåer 2017

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: