Lägesrapport och förlängd ansökningstid

Fram till ordinarie ansökningstids utgång har vi fått in totalt 80 kompletta ansökningar. Vi har påbörjat en utvärdering av dessa och förlänger samtidigt ansökningstiden till den 29 februari. Vi eftersöker särskilt dig som har kompetenser och egenskaper som ekologisk vattenvårdare med stationering i Skåne, men även till övriga angivna tjänster. 

Vi har nu genomfört ett ”anonymiserat” urval, dvs. enbart på beskrivningar och meriter, och utan att kunna se sökandes namn eller kön. Denna preliminära urvalsgrupp har sedan gått vidare till mer fördjupad bedömning där flera på Naturcentrum har varit inblandade. Av de ursprungliga ansökningarna kvarstår nu ca 15 personer som bedömts vara mer intressanta utifrån de konsultuppdrag vi normalt utför. Vi har också en kompletterande lista med 10 personer som vi bedömer eventuellt uppfyller kraven.

Huvuddelen av de mest intressanta personerna passar bäst för tjänsten naturvärdesinventerare. Däremot har vi fått in ganska få ansökningar som stämmer med de övriga två tjänstebeskrivningarna. Vi är därför angelägna om att få in fler ansökningar från personer som vill och kan jobba som ekologisk vattenvårdare på vårt Skånekontor.

Ansökningar som inkommit före 31 januari kommer att besvaras under vecka 6 och 7.

Naturcentrum AB fortsätter att hålla öppet för ansökningar fram till den 28 februari. Vi söker i första hand dig som är ekologisk vattenvårdare men håller förstås ansökan öppen även för dig som uppfyller kraven på de andra tjänsterna. Relevant arbetslivserfarenhet från branschen är betydelsefull. Men arbetslivserfarenhet är inte avgörande om du, utöver högskoleutbildning/forskning, har andra erfarenheter, kunskaper eller färdigheter som gör dig särskilt lämpad för våra tjänster och arbetsuppgifter.

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: