Nu söker vi fler medarbetare

På grund av ökat antal uppdrag och för att stå bättre rustade inför framtida utmaningar söker vi nu fler medarbetare. Vi söker dig som är beredd att engagera dig långsiktigt och utvecklas tillsammans med oss på Naturcentrum.

Naturcentrum är ett av landets ledande konsultföretag inom ekologibranschen och tillhör landets mest efterfrågade företag inom vår sektor. Vi arbetar med utmanande frågor inom bland annat ekologisk samhällsplanering, terrester naturvård, praktisk vattenvård, våtmarksanläggning, friluftsplanering, miljöövervakning, biologisk mångfald och naturinformation. Sedan starten 1985 har vi vuxit från två till tjugo medarbetare. Vi har låg personalomsättning, växer långsamt och har inga ambitioner att vara störst. Men vi vill gärna ha de skickligaste medarbetarna!

Vi arbetar över hela landet med kontor i Stenungsund på västkusten samt i Torna-Hällestad i Skåne. Dessutom har vi några medarbetare spridda på olika platser i Sverige. Vi söker i första hand medarbetare till de kontor vi har i dag, men utesluter inte dig som vill arbeta från annan ort om det går att lösa praktiskt.

Vi erbjuder

Som medarbetare på Naturcentrum har du stor frihet och eget ansvar. I gengäld förväntas att du är engagerad och alltid arbetar för miljöns, uppdragsgivarens och Naturcentrums bästa. Arbetet är självständigt men det finns självklart möjlighet till stöd och samarbete med övriga kollegor. Bland våra medarbetare finns några av landets främsta experter inom av naturvård, vattenvård, ekologi, flora och fauna.

Tillträde under 2018–2019. Heltid eller deltid enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar som konsult med uppdrag åt företag och myndigheter. Dina arbetsuppgifter är varierande. Här nedan ges exempel på arbetsuppgifter som vi i första hand behöver fler medarbetare till. Du arbetar med några eller flera av dessa uppgifter fördelat på olika uppdrag som löper parallellt.

  • Naturvärdesinventering NVI
  • Planering, projektering och arbetsledning inom naturvårds- och vattenvårdsprojekt
  • Rapporter, underlag och rådgivning inför fysisk planering och exploatering
  • Tillståndsansökningar och MKB• Inventering, artbestämning och åtgärder för biologisk mångfald
  • Analyser, utredningar och uppdrag rörande naturvård och miljöövervakning
  • Biotopkartering av vattendrag

Dina kvalifikationer

Du som söker har erfarenhet från ekologi- och naturvårdsbranschen, t ex som anställd på konsultföretag, myndighet, naturvårdsorganisation eller som egen företagare. Eller så har du skaffat dig motsvarande kunskap och färdigheter genom ett stort eget intresse, gärna med fördjupade kunskaper inom något ämnesområde. Du har självklart stor ambition att lära och utvecklas vidare. Då vi främst har uppdrag inom den terrestra och limniska miljön söker vi första hand personer med sådan inriktning, men vi utesluter inte dig som har annan bakgrund.

Här nedan beskriver vi de kvalifikationer vi hoppas du kan ha fördelat på tre olika typer av ”tjänster”. I praktiken är det dock ingen skarp gräns mellan de olika tjänsterna.

Ekologisk vattenvårdare

Du har ett stort intresse och erfarenhet av frågor som rör vatten och vattenvård. Du är intresserad av att utveckla metodik och arbetssätt som kan hjälpa till att föra svensk vattenvård framåt. Lämplig utbildningsbakgrund kan vara limnolog, fiskeribiolog, naturvårdsingenjör, naturvårdbiolog med inriktning på vatten eller motsvarande. Erfarenhet av tillståndsansökningar, MKB, GIS, biotopkartering, projektering, byggledning och genomförande av praktiska åtgärder är meriterande.

Naturvärdesinventerare

Du har ett stort intresse och erfarenhet från inventering. Du har god fältvana och förmåga att lära dig att hitta och känna igen olika arter i naturen. Du tvekar inte inför att genomföra längre inventeringar på annan ort än hemorten. Lämplig utbildningsbakgrund kan vara biolog med fördjupning inom naturvårdsbiologi, floristik, faunistik och ekologi, men du kan också ha tillägnat dig kunskaper och erfarenhet på annat sätt. Tidigare engagemang i t ex ideella naturvårdsföreningar är meriterande.

Ekologisk konsult

Du har ett stort intresse och erfarenhet av frågor som rör t ex naturvård, ekologi, MKB, miljöprövning eller ekologisk kompensation. Du har fältvana och är trygg i att beskriva och planera åtgärder eller lösa problem inom ekologi och naturvård. Lämplig utbildningsbakgrund kan vara biolog, men kompetensen kan även uppfyllas på annat sätt. Erfarenhet av projektledning, pedagogiskt arbete, uppdrag, ekologiska analyser och sammanställningar, rapportskrivning, MKB och tillståndsprövning är meriterande.

Om du är intresserad

Begär ansökningshandlingar genom att skicka ett mejl till ncab@naturcentrum.se där du anger, namn, adress, telefonnummer och epost.

Skriv ”intresseanmälan tjänst” i ämnesraden

Frågor inför en eventuell ansökan kan besvaras av Jonas Stenström

jonas.stenstrom@naturcentrum.se, 010-220 12 01

 

Sista ansökningsdag är förlängd till den 29 februari.

Välkommen med din ansökan!

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: