Ny bäckfåra för Skärån i Skäralid

Naturcentrum AB, Söderåsens Nationalpark och Länsstyrelsen i Skåne genomför tillsammans anläggandet av en ny bäckfåra för Skärån i Skäralid. Bäckfåran skall återfå sin ursprungliga funktion som vandringsväg för fiskar och andra vattenlevande organismer som rör sig upp- och nedströms mellan Rönneå och Skärån. Den nya bäckfåran kommer också att vara en viktig plats för naturpedagogik där olika vattenorganismer, miljöer och vattendragstyper kan studeras. 

Nästan alla vattendrag är påverkade av människan, bland annat genom dammar och kraftverksbyggen som hindrar vattenlevande organismer att förflytta sig fritt. Genom att anlägga en bäckfåra runt dammen i Skäralid kan arter förflytta sig längre upp i bäcksystemet. Detta system sträcker sig ytterligare flera kilometer uppströms, och genom den nya bäckfåran förstärks vattendragets biologiska mångfald inom Nationalparken.

Arbetet genomförs med hjälp av grävmaskiner och dumpers vilket kommer medföra avspärrningar runt arbetsområdet. Den nya bäcken anläggs med naturliga material för att skapa varierande bottenstrukturer och flöden.

Arbetet kommer pågå under februari och mars månad med målet att vara klart 1:a april.

För frågor kring projektet kontakta John Fidler john.fidler@naturcentrum.se

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: