Hålträdsklokryparen åter i Lunds stadspark!

I samband med en inventering i Lunds stadspark har Andreas Malmqvist återfunnit den rödlistade hålträdsklokryparen Antrenochernes stellae i en ihålig tysklönn. Det enda tidigare fyndet i stadsparken gjordes 1996 och arten har trots senare försök inte kunnat återfinnas, förrän nu.

Hålträdsklokryparen lever som rovdjur inuti ihåliga och mulmfyllda gamla träd där den främst livnär sig på kvalster. Trots sin ringa storlek (2 mm) och undanskymda leverne har den enligt EU så höga krav på sin livsmiljö att särskilda bevarandeområden behöver utses, vilket också innebar att Lunds stadspark 2004 utsågs till Natura 2000-område just på grund av hålträdsklokryparen.

Lite mer att läsa om fyndet finns här!

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: