”Skånes torraste våtmark” blir blötare

På uppdrag av Länsstyrelsen har Naturcentrum under senaste veckan arbetat intensivt med Vombs ängar. Syftet är att ängarna ska bli blötare. Målet är att få tillbaka hotade fågelarter som tidigare häckat i området.

Välkänd fågellokal

Vombs ängar, i Klingavälsåns dalgång knappt 2 mil öster om Lund, är en historiskt välkänd fågellokal. I detta 200 hektar stora våtmarksområde har många hotade våtmarksfåglar häckat. Området ägs av staten och är naturreservat och Natura 2000-område.

Våtmark för höskörd och fåglar

Historiskt har här funnits en våtmark till glädje för både människor och fåglar. Människan har behållit och tillfört vatten genom ett sinnrikt översilningssystem för att få en god höskörd. Tidigare fanns till och med en ”Ängavattnare” som skötte detta som sin huvudsakliga syssla. Men så är det inte längre, och översilningssystemet som försörjer ängarna är både komplicerat och underhållskrävande. Det har därför varit svårt att få spridning på vattnet och området har bara varit översilat fram till den 30 april. Det har i sin tur medfört att arter som t ex brushane och rödspov lämnat området eftersom det blir för torrt precis när de ska börja häcka.

Nu blir ängarna åter blötare

Från och med 2017 är avsikten att testa översilning fram till den 31 maj. Länsstyrelsen har därför vänt sig till Naturcentrum för att få hjälp med att optimera anläggningen och få en mer ändamålsenlig översilning. Den första åtgärden blev att etablera en ny trumma under grusvägen som går genom området. På så vis sprids vatten nu på en tidigare helt torr del av ängarna. Dessutom har rörledningar rensats och del dämmen har lagats provisoriskt. Under de senaste veckorna har arbetet varit i ett intensivt skede för att kunna bli färdiga innan häckningssäsongen börjar. Under häckningsperioden (april-juli) får nämligen inga arbeten genomföras för att undvika störningar på fågellivet.

– Till hösten räknar vi med att kunna genomföra mer permanenta lösningar, säger Jens Morin som tillsammans med John Fidler och Per Saarinen Claesson arbetat med åtgärderna under de senaste veckorna.

– Vi räknar med att uppnå en effektivare vattenfördelning och ett enklare underhåll, åtminstone på den södra halvan av Vombs ängar. Vi kommer även att diskutera med Länsstyrelsen och berörda arrendatorer om hur man kan förbättra potentialen för fågelliv och skötsel längre norrut. Det ska bli mycket intressant att se hur vattnet fördelar sig och hur häckningen lyckas för fåglarna, avslutar Jens.

Arbetet med att etablera en ny vägtrumma genomfördes 30 mars. Den högra (norra) sidan av vägen har i senare tid inte översilats. Bilden är tagen från det östra fågeltornet på Vombs ängar.

Trumman är etablerad och vatten har släppts på och börjat översila den högra (norra) sidan av vägen den 31 mars.

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: