Tiina Lantee

Naturvårdsbiolog, ekolog och vattenplanerare. Har arbetat över 30 år med olika typer av naturfrågor, inklusive vattenvård och friluftsliv, större delen av tiden inom kommunal förvaltning. Har lång erfarenhet av samhällsplanering, naturreservatsbildning och förvaltning av natur. Gäller såväl förvaltning av kulturlandskap, vård av fornlämningar, skogsmiljöer som sjöar och våtmarker. Har även stor erfarenhet av olika sjörestaureringsmetoder och återskapande av våtmarker. Goda kunskaper om fauna och flora i allmänhet. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2023.

Direktnr: 010-2201235

E-post: tiina.lantee[at]naturcentrum.se

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: