Patrik Celander

Naturvårdsbiolog. Har goda artkunskaper inom skalbaggar, groddjur och naturvårdsintressanta kryptogamer. Innehar en masterexamen i biologi, med fördjupning i bevarandebiologi och naturvård från Lunds universitet. Har utfört flera inventeringar för Länsstyrelsen och SLU. Har även arbetat som naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Skåne. Arbetar sedan 2023 hos Naturcentrum AB.

Direktnummer: 010-2201236

E-post: patrik.celander[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Patrik Celander 20240311

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: