Per Nilsson Saarinen

Ekolog och naturvårdsbiolog med fokus på sötvattensmiljöer. Jobbar främst med planering och utförande av åtgärder i våtmarker och rinnande vatten, men också med miljöövervakning i olika vattenmiljöer. Har mycket god erfarenhet av biotopkartering och har varit involverad i framtagandet av en den nya karteringsmetodiken, utkommen 2016, för rinnande vatten. God kompetens inom hydromorfologi och fluviala processer. Har även god erfarenhet av inventering av fåglar och dagfjärilar. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2017. Delägare.

Direktnr: 010-2201221

E-post: per.saarinen[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Per Nilsson Saarinen 20220223

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: