Oskar Kullingsjö

Naturvårdsbiolog med goda artkunskaper om bland annat kärlväxter, fåglar, fladdermöss, mossor, lavar, svampar, dagfjärilar och trollsländor. Arbetar med både allmänna naturvärdesinventeringar och fördjupade artinventeringar. Har tidigare arbetat på länsstyrelsen på Gotland med bland annat åtgärdsprogram för hotade arter och restaurering av igenväxta lövmiljöer. Arbetar på Naturcentrum sedan 2018. Delägare.

Direktnr: 010-2201223

E-post: oskar.kullingsjo[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Oskar Kullingsjö 2024-01-16

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: