Erik Börjesson

Biolog och praktisk landskapsvårdare. Har ett brett kunnande kring förvaltning och skötsel av kulturlandskap samt god artkunskap inom flera organismgrupper, så som fåglar, grod- och kräldjur, insekter, fiskar, mossor och lavar. Viktiga erfarenheter från praktisk skötsel på museijordbruk och pedagogisk verksamhet. Arbetar främst med naturvärdesinventering, skötselplaner och undervisning. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2017. Delägare.

Direktnummer: 010-2201222

E-post: erik.borjesson[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Erik Börjesson 20231005

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: