Linnea Ingelsbo

Naturvårdsbiolog. Biologiutbildning vid Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet med inriktning mot naturvård, ekologi och artkunskap av kärlväxter och kryptogamer. Arbetar främst med naturvärdesinventeringar och miljöövervakning. Har också erfarenhet av restaureringsåtgärder i betesmarker samt inventeringar av kärlväxter och särskilt skyddsvärda träd. Har arbetat på Naturcentrum sedan oktober 2021.

Direktnummer: 010-220 12 33

E-post: linnea.ingelsbo[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Linnea Ingelsbo 20240224

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: