Jens Ratcovich

Akvatisk ekolog, miljövetare och våtmarksexpert. Bred kunskap om åtgärder mot övergödning, med särskild fokus på våtmarker. Mycket goda kunskaper om stödsystem som LOVA, LONA och Landsbygdsprogrammet. Även kunskaper om prövning av vattenverksamhet, biotopskydd, strandskydd, stöd till vattenvårdsprojekt, etc. Arbetar på Naturcentrum sedan augusti 2021 med vattenvårdsprojekt och restaurering av påverkade vattenmiljöer.

Direktnr: 010-220 12 32

E-post: jens.ratcovich[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Jens Ratcovich 20210909

 

 

 

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: