Glädjande fynd i ormhotell vid Torp köpcentrum

Den första övervintrande hasselsnoken i ”ormhotellen” vid Torp hittades i maj 2016! Ett tecken på att de nybyggda övervintringsplatserna fungerar som planerat. Ormhotell är den populära benämningen på de övervintringsplatser för hasselsnokar och andra reptiler som Naturcentrum designat, som åtgärd för att rädda denna hotade art i samband med ett vägbygge.

Hösten 2013 byggde Trafikverket två nya övervintringsplatser för ormar, så kallade ”ormhotell” vid Torp köpcentrum, Uddevalla. Orsaken till detta vara att två befintliga övervintringsplatser för ormar försvann när Nordlänken mellan E6:an och väg 161 byggdes.

Naturcentrum har varit med i hela processen från att inventera ormarna, anlägga de nya övervintringsplatserna, flytta ormpopulationerna och nu slutligen följa upp hur åtgärden har fungerat.

Under hösten och vintern 2013 flyttades ett 50-tal ormar, där ibland några individer av den hotade hasselsnoken, till de nybyggda ”ormhotellen”. Nästan alla ormarna överlevde den första vintern i ”hotellen”. Den efterföljande uppföljningsstudien 2015 visade sorgligt nog att inga av de flyttade ormarna valde att övervintra i de anlagda ”ormhotellen”. Orsakerna till varför ormarna inte återvände till sina nya övervintringsplatser är ännu inte fullt utredda.

Onsdagen den 11:e maj 2016, under det andra året av uppföljning, hittades glädjande nog en gammal hasselsnokshane som självmant valt att övervintra i ett av ”ormhotellen” vid byn Hedkärr.

Samma dag observerades ytterligare två hasselsnokar i området, dock utanför ”hotellen” och veckan innan en fjärde hasselsnok. Med hjälp av id-fotografering kan vi konstatera att det rör sig om fyra olika individer. Totalt observerades sex olika hasselsnokar inventeringsområdet utmed Nordlänken. Resultatet är därmed ungefär den samma som vid den första inventeringen våren 2013.

Fynden av hasselsnok i och utanför ormhotellen visar att populationen verkar ha överlevt vägbygget vid Torp. Mycket glädjande tycker vi på Naturcentrum.

Den första spontant övervintrande hasselsnoken i ormhotellen vid Torp köpcentrum!

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: