Veronica Jägbrant

Biolog som arbetar med naturvärdes- och artinventeringar, främst i boreal skog. Har utfört naturvärdesinventeringar åt såväl myndigheter som företag och är väl förtrogen med ett flertal olika metoder, bland annat för nyckelbiotoper och naturvärdesbedömningar. Arbetar också med utbildningar om nyckelbiotoper och signalarter. Har goda kunskaper om kryptogamer särskilt i den norra delen av landet. Arbetar hos Naturcentrum AB sedan 2021 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-220 12 31

E-post: veronica.jagbrant[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Veronica Jägbrant 20240301

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: