Thomas Strid

Naturvårdsbiolog, skribent och artspecialist. Har mångårig erfarenhet av naturvård, friluftsliv och vattenvårdsfrågor bland annat som kommunekolog. Expertkunskaper om fauna och flora i allmänhet och om fåglar, däggdjur, grod- och kräldjur, kärlväxter, fisk, svamp och flera insektsgrupper i synnerhet. Medlem av ArtDatabankens expertkommitté för kärlväxter sedan 2014 och sitter i styrgruppen för svenska artprojektet. Har erhållit flera olika utmärkelser för sitt miljöarbete. Naturcentrum sedan 2020.

Direkttelefon: 010-2201227

E-post: thomas.strid[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Thomas Strid 20201116

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: