Örjan Fritz

Naturvårdsbiolog, ekolog och artspecialist. Mångkunnig men med expertkompetens när det gäller ädellövskogar, fåglar och lavar. Många andra kompetensområden bl a ekologi och naturvårdsbiologi. Långvarig erfarenhet av länsstyrelsearbete med miljöövervakning och säkerställande av natur. Har disputerat på bokskogslevande lavar och mossor. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2009 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201213

E-post: orjan.fritz[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Örjan Fritz 20210517

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: