Niklas Franc

Naturvårdsbiolog och artspecialist med särskild inriktning på skalbaggar. Arbetar även med frågor rörande skötsel av lövskog, odlingslandskapets natur och kultur samt biologisk mångfald. Har disputerat med avhandlingen ”Saproxylic evertebrates in oak-rich forests” och undervisar även vid Göteborgs Universitet. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2007 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201212

E-post: niklas.franc[at]naturcentrum.se

Meritforteckning Niklas Franc 20230213

CV Niklas Franc 2020 NVI

CV Niklas Franc 2020 insekter

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: