Johan Ahlén

Naturvårdsbiolog och ekolog med specialistkunskaper om fladdermöss, grod- och kräldjur. Har gedigen inventeringserfarenhet även av fåglar, kärlväxter, gräshoppor och vårtbitare samt av allmänna naturvärdesinventeringar. Arbetar med specialinventeringar av ovan nämnda artgrupper liksom med inventeringar och underlag för miljökonsekvensbeskrivningar för exploateringsprojekt. Johan har arbetat på Naturcentrum sedan 1999, är delägare i företaget och är verkställande direktör.

Direktnr: 010-2201204

E-post: johan.ahlen[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Johan Ahlen 20210215

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: