Jenny Andersson

Jägmästare, naturvärdesinventerare och skogsekolog. Utbildad jägmästare vid SLU med inriktning mot ekologi och naturvård. Har tidigare arbetat för Sveaskog och Skogsstyrelsen med bl a nyckelbiotopsinventering, uppföljning av biologisk mångfald, skogsbruksplaner, tillsyn och rådgivning. Goda artkunskaper och specialistkompetens inom kryptogamer i de boreala skogarna. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2018. Delägare.

Direktnr: 010-2201225

E-post: jenny.andersson[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Jenny Andersson 20240115

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: