Henrik Weibull

Naturvårdsbiolog och artspecialist. Är mycket kunnig när det gäller mossor och är en av huvudförfattarna av Nationalnyckelns mossvolymer. Andra kompetensområden är naturvårdsbiologi och frågor som rör biologisk mångfald. Är medlem av ArtDatabankens expertkommitté för mossor sedan 1992. Har disputerat med avhandlingen ”Bryophytes on Boulders. Diversity, habitat preferences and conservation aspects”. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2001 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201206

E-post: henrik.weibull[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Henrik Weibull 20230303

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: