Andreas Malmqvist

Ekolog och naturvårdsbiolog med specialistkunskaper inom flera ämnesområden. Genomför art- och naturvärdesinventeringar, biologiska utredningar i samband med infrastruktur och exploateringar innefattande bland annat artskyddsförordningen, Natura 2000 och konsekvensbeskrivningar. Är sedan 2007 medlem i ArtDatabankens expertkommitté för skalbaggar. Andreas har arbetat hos Naturcentrum sedan 2000, är delägare och vice verkställande direktör på företaget.

Direktnr: 010-2201205

E-post: andreas.malmqvist[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Andreas Malmqvist 20240111

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: