Tommy Knutsson

Mycket mångkunnig biolog med expertkompetens när det gäller kärlväxter, fåglar, svampar och lavar. Medlem i ArtDatabankens expertkommitté för svampar. Många andra kompetensområden bl a ekologi, miljöövervakning och naturvårdsbiologi. Långvarig erfarenhet av skötsel av naturtyper och säkerställande av natur. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2011.

Direktnr: 010-2201216

E-post: tommy.knutsson[at]naturcentrum.se

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: