Henrik Karlborg

Limnolog och naturvårdsbiolog med fokus på vatten- och biotopvård, storskalig ekosystembaserad restaurering av vattendrag och åtgärder som gynnar fiskvandring, dvs. dammutrivning och tröskling. Har även arbetat med drönarflygning och visualisering (bl.a. rörlig bild och 3D-modellering) som ett hjälpmedel i naturvårdsarbetet. Har tio års arbetslivserfarenhet inom branschen; bl.a. på Länsstyrelsen i Västerbotten. God kunskap om planeringsverktyg och miljöbalken. Erfarenhet angående upphandlingar av entreprenader. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2020.

Direktnr: 070-657 71 60

E-post: henrik.karlborg[at]naturcentrum.se

CV Henrik Karlborg 20200430

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: