Naturcentrum kartlägger Sveriges vandringsleder

Naturcentrum har fått uppdrag av Naturvårdsverket att genomföra en kartläggning av Sveriges vandringsleder. Uppdraget är en del av ett regeringsuppdrag. Målet för regeringsuppdraget är att utveckla förutsättningarna för friluftslivet genom att kartlägga systemet av vandringsleder i hela landet vad gäller typer, status (skick) och ansvarsförhållanden. Uppdragets fokus ligger inledningsvis på långfärdsleder utanför det statliga ledsystemet.
Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Glädjande fynd i ormhotell vid Torp köpcentrum

Den första övervintrande hasselsnoken i ”ormhotellen” vid Torp hittades i maj 2016! Ett tecken på att de nybyggda övervintringsplatserna fungerar som planerat. Ormhotell är den populära benämningen på de övervintringsplatser för hasselsnokar och andra reptiler som Naturcentrum designat, som åtgärd för att rädda denna hotade art i samband med ett vägbygge. Läs mer »

Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Ny upplaga av Naturcentrums bästsäljare ”Kanotland”

Skriften Kanotland har sedan 1999 väglett och inspirerat paddlare i kanotområdet Dalsland-Nordmarken. Naturcentrum ger ut broschyren i samarbete med Dalslands Turist AB och kanotuthyrare i området. Kanotland har tryckts i över 32 000 exemplar. Läs mer »

Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nu söker vi fler medarbetare

På grund av ökat antal uppdrag och för att stå ännu bättre rustade inför framtidens utmaningar när det gäller att bygga ett hållbart samhälle söker vi nu fler medarbetare.  Läs mer »

Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Unikt fynd vid Hornborga

För första gången har spetssköldbladfoting hittats i Skaraborg. Det lilla kräftdjuret är mycket sällsynt.

Läs mer här: http://www.falkopingstidning.se/a…/unikt-fynd-vid-hornborga/

Skrivet av Erika Blom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Naturcentrum vill höja kvalitén i svensk vattenvård

Naturcentrum har närmare 15 års erfarenhet av att planera och praktiskt genomföra vattenvårdsåtgärder som våtmarker, fiskvägar och biotopvård. Genom åren har vi bidragit till att skapa och återställa över femtio större våtmarker. När det gäller rinnande vatten arbetar vi ofta med prioriterade arter såsom flodpärlmussla och öring. Biotopåterställning, passerbarhet för fisk och vattenmiljöns naturvärden är avgörande frågor i vattendragen. Läs mer »

Skrivet av John Fidler | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

EN EFTERLÄNGTAD BOK! Mossor – en fältguide

Nu är den äntligen här! Nyproduktionen av Tomas Hallingbäcks ”Mossor – en fältguide”. Det är den gamla och välkända ”Mossor – en fälthandbok”, som gavs ut 1981, som genomgått en omfattande uppdatering av Tomas själv. Den nya boken är en komplett mossflora med bestämningsnycklar till alla i Norden förekommande mossarter – ca 1 200 stycken. Naturcentrum AB ger ut boken. Läs mer »

Skrivet av Svante Hultengren | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Magnifikt om skådning på Öland

Så lyder rubriken i det nyutkomna senaste numret av Vår Fågelvärld, en tidskrift som ges ut av SOF Birdlife. Det är ännu en i raden av lysande recensioner av boken Ölands fåglar! Tidigare har bland annat författaren Fredrik Sjöberg rosat boken på Svenska Dagbladets kultursida och rekommenderat den för statsminister Stefan Löfvén för begrundande av den svenska välfärdens historia. Läs mer »

Skrivet av Orjan Fritz | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Life-projektet GRACE nu avslutat

Målet med projektet har varit att rädda skärgårdens unika blommor, fjärilar, grodor och fåglar. I Halland, där projektet avslutades i december 2015, har följande skärgårdsområden restaurerats: Kungsbackafjorden, Vendelsöarna, Balgö och Hållsundsudde-Sönnerbergen. 90 hektar har röjts på buskar och sly och 46 hektar har bränts! Naturcentrum har tagit fram foldrar och skyltar som beskriver åtgärderna och de unika livsmiljöerna.

GRACE är en förkortning av Grazing and Restoration of Archipelago and Coastal Environments (bete och restaurering i skärgården och kustmiljöer).

Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Naturcentrum inventerar marina grundområden

Marina miljöer har sedan länge varit styvmoderligt behandlade i svensk naturvård men de senaste åren har de fått en allt större och välförtjänt uppmärksamhet.

Det senaste året har Naturcentrum utfört naturvärdesinventeringar av marina grundområden, bland annat genom kartering av ålgräsängar. Ålgräsängar är en högproduktiv, kustnära naturtyp som utgör en viktig livsmiljö för en lång rad växt- och djurarter. Inventeringarna har utförts i samband med exploateringsärenden och undervattensmiljöerna har dokumenterats genom filmning och fotografering.

För mer information om Naturcentrums projekt kontakta Therese Johannesson (therese.johannesson@naturcentrum.se, 0707-92 08 90).

Skrivet av Jonas Stenstrom | Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010 - 220 12 00
E-post: